Osaka
osaka
Miami
miami

Najlepsi z Najlepszych 3.0

Kraków
W ramach projekt „Najlepsi z Najlepszych! 3.0” finansowanego w ramach programu POWER z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentanci zespołu AGH Solar Plane mieli możliwość reprezentować Uczelnie, a także Polskę na konferencjach naukowych Academicsera – 450th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM) odbywającej się w Osace, Japonia oraz 6th International Conference on Renewable& Non-Renewable Energy (Energy 2019), która miała miejsce w Miami, USA. Członkowie mieli szansę na poszerzenie wiedzy i wymiane doświadczeń poprzez kontakt z czołowymi profesorami z całego świata. Bartosz Sobik na konferencji w Osace zdobył „Best Paper Award” za najlepiej napisany artykuł. Natomiast Aleksandra Szeląg współprowadziła konferencję w Miami, USA.

OSAKA

450th International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM) w Osace, stanowi przestrzeń prezentacji wyników badań naukowych oraz rywalizacji podczas konkursów na najlepszy artykuł dla przedstawicieli z ponad 40 uczelni z całego świata oraz dla osób skupiających się na rozwijaniu nowych technologii w biznesie. Komitet naukowy, składający się z ponad 50 naukowców z całego świata, głównie z Azji Wschodniej zapewnia wysoki poziom naukowy konferencji.

MIAMI

6th International Conference on RENEWABLE& NON-RENEWABLE ENERGY (Energy 2019) od 6 lat jest miejscem spotkań czołowych naukowców z całego świata w celu wymiany doświadczeń oraz przeanalizowania obecnych problemów związanych z energetyka. Konferencja jest szansą dla młodych naukowców na poszerzenie wiedzy poprzez kontakt z czołowymi profesorami z całego świata oraz na zaprezentowanie zbudowanej konstrukcji podczas rywalizacji na najlepszy artykuł.

Opinie


Bartosz Sobik
Bartosz Sobik
Wysoki poziom merytoryczny połączony z udziałem naukowców z ośrodków naukowych z Azji pozwolił na efektywny transfer wiedzy. Zdobyłem dużą dawkę nowej wiedzy, a ponadto mój artykuł naukowy został nagrodzony. W czasie wyjazdu na Konferencję miałem także okazję poznać dziedzictwo historyczne i kulturowe Japonii. Ten wyjazd na Konferencję do Kraju Kwitnącej Wiśni potwierdził, że podróże kształcą.
Aleksandra Szeląg
Aleksandra Szeląg
Uczestnictwo w konferencji naukowej w Miami było niepowtarzalną okazją do zaprezentowania badań wykonanych podczas pracy nad konstrukcją samolotu solarnego. Niewątpliwie możliwość wystąpienia na konferencji okazała się jeszcze większym impulsem do działania i zaangażowania w prace naukowo-badawcze prowadzone na uczelni.
Karolina Papis
Karolina Papis
Wyjazd na konferencję do Osaki był wspaniałą okazją do zaprezentowania wynikow badań prowadzonych przez sekcję CFD na tle międynarodowym. Poza zebraniem nowych doświadczeń naukowych, była to możliwość na poznanie zupełnie odmiennej i fascynującej kultury. Cieszę się, że mogłam reprezentować nasz projekt!